CHIR – Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế ký kết hợp tác cùng Survival Skills Vietnam – SSVN.

Hợp tác nhằm hỗ trợ kiến thức – kỹ năng cho người dân trong cộng đồng về y tế để giúp họ biết cách sơ cứu ban đầu, an toàn hơn trong các tình huống cấp cứu, tiếp cận được dịch vụ y tế, không làm sai để làm tình hình tệ thêm nhằm giúp giảm bớt gánh nặng cho các đồng nghiệp y tế tại khoa cấp cứu của các bệnh viện là một trong những sứ mệnh mà CHIR hướng đến.

Tặng 100 suất học e-learning sơ cấp cứu căn bản của tổ chức SSVN tại daotaosocuu.vn cho thành viên diễn đàn CLB Quản Lý Chất Lượng – An Toàn Người Bệnh.

Đây cũng là sứ mệnh của bất kỳ nhân viên y tế nào, hay bất kỳ tổ chức cung cấp dịch vụ y tế nào, hay của cả ngành y tế !? Tôi tin câu trả lời là ĐÚNG !!

Dự án cộng đồng Y Tế Thông Thái của CHIR ra đời vào tháng 9.2019 với mong muốn tác động vào cộng đồng cũng đang có những thành quả ban đầu và được sự quan tâm của nhiều tổ chức, nguồn lực trong xã hội.

Hôm nay rất vui mừng thông báo với Anh Em, CHIR đã kết nối được với tổ chức SSVN Việt Nam, một Doanh nghiệp Xã Hội giống CHIR, đang triển khai được rất nhiều hoạt động lan toả kiến thức sơ cấp cứu đến người dân Việt Nam với hơn 42.000 lượt tiếp cận kiến thức Sơ cấp cứu qua rất nhiều kênh khác nhau.

SSVN và CHIR đã kí thoả thuận hợp tác, đồng hành cùng nhau trong những hoạt động cụ thể :

CHIR cố vấn và đồng hành với SSVN triển khai các hoạt động giúp cải thiện kỹ năng sơ cấp cứu cho nhân viên y tế Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng điều trị và an toàn toàn người bệnh tại các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế.
CHIR cố vấn và đồng hành với SSVN lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu vào trong cộng đồng người dân thông qua dự án cộng đồng Y Tế Thông Thái
SSVN cố vấn và hỗ trợ CHIR triển khai hoạt động đào tạo trực tuyến cho nhân viên y tế Việt Nam, giúp tăng cường kỹ năng cải tiến chất lượng dịch vụ y tế, quản lý y tế, quản lý nguy cơ, an toàn người bệnh vv..
Được kết nối và đồng hành với một đơn vị có cùng giá trị cốt lõi và cùng hướng đến cộng đồng như SSVN là một thành công của CHIR.

Nguồn: https://chirvn.org/chir-trung-tam-nghien-cuu-cai-tien-y-te-ki-ket-hop-tac-cung-survival-skills-vietnam-ssvn/