Ưu tiên số 1 trong bất kì tình huống khẩn cấp là sự an toàn của chính bạn. Bạn không thể giúp bất kì ai nếu chính bạn cũng bị thương hoặc trở thành người cần trợ giúp tiếp theo.

Phải luôn luôn bắt đầu với việc đảm bảo an toàn của chính bạn và những người xung quanh trước khi thực hiện sơ cấp cứu cho người cần trợ giúp. Các thương tích của người cần trợ giúp nên được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng và xử lý phù hợp theo thứ tự ưu tiên thương tích nào đe dọa đến tính mạng họ cao nhất.

Khi không có nguồn cung cấp máu có đủ oxy lên não, việc tổn thương não sẽ diễn ra trong khoảng 3-4 phút kể từ khi 1 người bắt đầu ngưng thở ngưng tim. Do đó, việc giúp làm thông thoáng đường thở cho người bị bất tỉnh là yếu tố sống còn. Cần thực hiện bước mở đường thở ngay lập tức bằng việc mở đầu – cằm người cần trợ giúp hướng lên. Nếu họ còn thở cần đặt họ nằm nghiêng 1 bên với miệng hướng xuống mặt sàn.

Đường thở phải được giúp thông thoáng trước tiên. Quá trình sơ cấp cứu sẽ không có ý nghĩa khi tập trung xử lý các vết thương khác trong khi người cần trợ giúp không thể thở hoặc không có dấu hiệu của sự sống (nghẹt thở/ngừng hô hấp, thiếu bơm máu hay tim ngừng đập).

Thứ tự xử lý sơ cấp cứu cho mọi người cần trợ giúp trong tình huống khẩn cấp :

1 – Mở đường thở

Làm thông thoáng đường thở với người bị bất tỉnh còn thở bình thường. Làm hồi sinh tim phổi (CPR) nếu họ ngưng thở ngưng tim.

2 – Xử lý cầm máu

3 – Xử lý các vết bỏng/ phỏng

4 – Xử lý các chỗ gãy, rạn, nứt xương

5 – Xử lý các vết thương khác

6 – Xử lý các yếu tố liên quan đến sốc

Tìm hiểu thêm:

Đăng ký các khóa học sơ cứu về ngưng thở,ngưng tim cùng SSVN