Back to the list

[Hợp tác đào tạo cứu hộ & phòng chống thiên tai tại Phú Yên]

Phú Yên là mảnh đất xinh đẹp, "hoa vàng trên cỏ xanh" nhưng thường xuyên phải gánh chịu thiên tai lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến con người hằng năm. Do đó các cấp lãnh đạo Phú Yên rất quan tâm tới vấn đề cứu nạn và sơ cấp cứu. Ngày 22/8/2019 vừa qua, SSVN đã có thỏa thuận sơ bộ với Giám đốc Sở Ngoại Vụ Phú Yên để đưa các chuyên gia paramedic đến Phú Yên để đào tạo lực lượng cứu hộ bờ biển, phòng chống thiên tai và phổ cập phòng chống đuối nước và sơ cấp cứu tới người dân Phú Yên!  
Hiện tại Doanh nghiệp Xã hội SSVN hỗ trợ 100% các chương trình phi lợi nhuận hiện tại của SSVN được thực hiện bằng nguồn doanh thu kinh doanh. SSVN xin cảm ơn các khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng SSVN làm Việt Nam trở nên an toàn hơn.