page-header
Đề cập bởi các kênh truyền thông

Tin tức và hoạt động

Tin tức về những hoạt động về phổ cập giáo dục sơ cấp cứu và lan tỏa những giá trị nhân văn của Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN tổng hợp từ các phương tiện truyền thông.

Chương trình tạo tác động xã hội

Thông tin và tin tức chi tiết về các hoạt động tạo tác động xã hội giúp lan toản kỹ năng sơ cấp cứu và xây dựng cộng đồng an toàn và nhân văn cùng Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN

Back to top of page