page-header
The leading training service

First Aid Training For Corporates

Practical knowledge delivered as team-building activities

background

Finding a First Aid Training Class?

Hãy đăng ký lớp học định kỳ dành cho cá nhân

Why First Aid with SSVN
Ưu điểm của chúng tôi
Enterprises accompanied with SSVN
Trên 100 doanh nghiệp đã tin tưởng sử dụng chương trình đào tạo của SSVN
Logo khách hàng
background

First Aid Training for Enterprises

là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho nhân viên bạn

Training Programs for Enterprises
Phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp
Choose The Best Option
First Aid Workshops
2.5 giờ
từ90.000

VND /người

 • An unlimited number of participants
 • Handling unconciousness, choking, stroke
 • x
 • Simulation Learning
 • x
 • x
 • x
 • x

Liên hệ tôi

Basic First Aid Practice
4 giờ
373.000

VND/ người - lớp 30 người

 • 15-30-50 learners/ class
 • Handling unconsciousness, cardiac arrest, absent breathing, drowning
 • x
 • Simulation Learning
 • Situations & Practice
 • A First Aid instruction book
 • Application Instructions
 • E-learning

Liên hệ tôi

Full-package Practice
8 giờ
583.000

VND /người - lớp 30 người

 • 15-30-50 learners/ class
 • Handling common health problems
 • Health problems: accidents, falling, stroke, etc.
 • Simulation Learning
 • Situations & Practice
 • A First Aid instruction book
 • Application Instructions
 • E-learning

Liên hệ tôi

E-learning Program
Tăng thời gian thực hành và tiết kiệm chi phí
background

Finding flexible training solutions for your organiztion?

là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho nhân viên bạn

On-demand Training Programs
Tối ưu khả năng xử lý sự cố trong thực tiễn công việc
Training Activities
đã thực hiện
Back to top of page