page-header

Chương trình thực tập Đại học Monash (Úc)

Chương trình Hợp tác Chăm Sóc Sức Khỏe khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific Collaborative Health Immersion Program) với sự phối hợp giữa Doanh nghiệp xã hội Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN và Đại học Monash (Úc).

Các trường đã trao đổi sinh viên

Monash University

Chương trình Hợp tác Chăm Sóc Sức Khỏe khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mang đến cho sinh viên y tế của đại học Monash thuộc tám chuyên ngành khác nhau cơ hội đóng góp cho lĩnh vực y tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cải thiện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và hợp tác của chính các em.

Được hỗ trợ bởi Quỹ New Columbo, chương trình bao gồm việc định hướng về văn hóa, ngôn ngữ và hệ thống y tế cũng như bố trí việc làm cho các tổ chức địa phương. Chương trình giúp cũng cung cấp cho sinh viên y tế các học kỳ cuối cơ hội tìm hiểu về các ngành y tế và tạo cơ hội làm việc trong các nhóm đa ngành trong bối cảnh đa văn hóa.

Saint Michael’s College

Chương trình Thực tập sinh Công dân toàn cầu

Được hỗ trợ bởi Quỹ Freeman, chương trình hỗ trợ chi phí thực tập, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động văn hóa và kết nối tại thành phố Hồ Chí Minh và Seoul cho các sinh viên trong học kỳ hè.

Các dự án đã thực hiện
Chia sẻ trải nghiệm từ thực tập sinh
Back to top of page