page-header

Women's Empowerment Club (WEC)

WEC đã trở thành chương trình hàng đầu, đề xướng hướng tiếp cận mang tính nâng cao và có sức ảnh hưởng thông qua các buổi đào tạo cho hơn 200 phụ nữ trong độ tuổi 25-40...

Câu lạc bộ Trao quyền Phụ nữ – Women ‘s Empowerment Club

là chương trình đào tạo kĩ năng chuyên nghiệp và trao quyền cho phụ nữ thực hiện các dự án cộng đồng, được tài trợ bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM từ năm 2017. Women ‘s Empowerment Club đã trở thành chương trình hàng đầu, đề xướng hướng tiếp cận mang tính nâng cao và có sức ảnh hưởng thông qua các buổi đào tạo cho hơn 200 phụ nữ trong độ tuổi 25-40. Survival Skills Vietnam đã luôn đồng hành cùng WEC với tư cách là 1 đối tác cộng đồng, chung sức cùng những thành viên của WEC thực hiện dự án cộng đồng và lan toả giá trị tích cực tới xã hội. 

Từ 12.11.2020 đến 15.1.2021, trong mùa thứ 9 của câu lạc bộ WEC, SSVN đã cùng nhóm We Will Survive thực hiện dự án THE HERO YOU MAKE, với mục tiêu gây quỹ 20 suất học bổng cho giáo viên, người chăm sóc của nhóm trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Giới thiệu về WEC

Dự án THE HERO YOU MAKE
SSVN tự hào là đơn vị đồng hành cùng WEC

Liên hệ Kỹ năng Sinh tồn SSVN: 0938393230 (Bình)

Liên hệ WEC: womensempowermenthcmc@gmail.com

Back to top of page