ĐƯA KĨ NĂNG SƠ CẤP CỨU ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG

Với sứ mệnh nhằm phổ biến kỹ năng Sơ cấp cứu đến mọi người Việt Nam, trong suốt 3 năm qua, Survival Skills Vietnam đã cung cấp rất nhiều khóa học sơ cứu miễn phí cho hàng nghìn đối tượng học sinh, sinh viên, cộng đồng yếu thế. Chương trình đã và đang nhận được sự cổ vũ to lớn của cộng đồng và truyền thông trong và ngoài nước.

Chương trình phổ cập kiến thức  sơ cứu miễn phí 
Chương trình phổ cập kiến thức  sơ cứu miễn phí 
SSVN thường xuyên cung cấp các khóa đào tạo sơ cấp cứu miễn phí về tầm quan trọng của sơ cấp cứu, ý thức an toàn tự bảo vệ bản thân và các thao tác sơ cứu đơn giản dành cho các trường học, nhà tình thương và các cộng đồng yếu thế khác. 
Ứng dụng di động Sơ Cấp cứu - First Aid SSVN 
Ứng dụng di động Sơ Cấp cứu - First Aid SSVN 
Ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt đầu tiên đưa ra những hướng dẫn sơ cấp cứu theo từng bước nhằm giúp người sử dụng tự giúp bản thân hoặc những người khác trong các tình huống nguy hiểm.