SSVN trên

phương tiện truyền thông

Những cống hiến không ngừng nghỉ của SSVN trong việc nâng cao nhận thức về kỹ năng Sơ Cấp Cứu của người Việt Nam và ước muốn về một Việt Nam an toàn hơn luôn được học viên, cộng đồng và truyền thông ghi nhận.