page-header

Kiến thức sơ cấp cứu

Kiến thức sơ cấp cứu theo những hướng dẫn mới nhất của Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (ILCOR) nguồn đáng tin cậy giúp bạn tránh làm theo những hiểu lầm nguy hiểm thường gặp và gia tăng khả năng sống sót giảm nhẹ thương tích cho nạn nhân.

Truy cập các hướng dẫn sơ cấp cứu đúng mọi lúc mọi nơi.

Nguồn tư liệu giáo dục Sơ Cấp Cứu công nghệ cao giúp bạn cập nhật kiến thức mới nhất về sơ cấp cứu cũng như tra cứu nhanh các hướng dẫn sơ cấp cứu khi gặp tình huống tai nạn khẩn cấp.

Back to top of page