page-header
Quá trình phát triển

App Sơ Cấp Cứu

Ứng dụng hướng dẫn sơ cứu miễn phí đầu tiên bằng tiếng Việt

Sơ Cấp Cứu là ứng dụng di động hướng dẫn thao tác sơ cứu đầu tiên bằng Tiếng Việt.

App Sơ Cấp Cứu của SSVN là một trong rất ít các ứng dụng có các chức năng tiên tiến sau giúp người sử dụng có thể tra cứu nhanh chóng hướng dẫn thao tác trong tình huống tai nạn khẩn cấp.

50+
tình huống tai nạn và sự cố sức khoẻ thường gặp
10.000+
Lượt tải về
background

Tải ứng dụng Sơ Cấp Cứu ngay !

Và cùng chia sẻ để Việt Nam trở nên an toàn hơn nhé !

Sự khác biệt
Ứng dụng sơ cứu đặc biệt tối ưu cho người Việt Nam
Quá trình phát triển
Từ ý tưởng đến phần mềm 'nhà làm'
background

Hỗ trợ chúng tôi

Việc phát triển và duy trì một ứng dụng miễn phí chất lượng cao là rất tốn kém, sự hỗ trợ của bạn có thể giúp chúng tôi phát triển thêm nhiều tính năng hữu ích hơn cho cộng đồng !

Back to top of page