Impact

Giảm thương vong Tài trợ các chương trình giáo dục cộng đồng thông qua Giáo dục Sơ cấp cứu Đọc thêm Hoạt động phi lợi nhuận 42.000 lượt người Việt Nam Và rất nhiều nạn nhân đã được cứu giúp ! đã được tiếp cận giáo dục sơ cấp cứu Tiếp tục hỗ trợ chúng tôi ! Nhờ bạn
background

Download free educational materials!

Mobile app, Youtube Channel, TV shows, Graphic materials v.v.

OUR SERVICES
Community activities
Giúp hơn 42.000 lượt người tiếp cận giáo dục sơ cấp cứu từ 2014
Tác động xã hội

Tuition fee from each paid learner helps 5 others access first aid education via free education channels

7000+
Paid learner
30000+
Sponsored learners from community education program
7000+
App downloads
7000+
Youtube views
Offer survival opportunities for more people !
Support us
CASE STUDIES
Special projects

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

Type and hit enter to search
THE LATEST NEWS
Community activities news
background

Donate !

Help us deliver first aid awareness to more Vietnamese!

Participate in our non-profit activities
and download open first aid education resources
Partners
In implementing community activities
background
Bạn mong muốn hỗ trợ hoặc tìm hiểu thông tin ? Hotline: 0773 051 902 (Quyên) 0938 393 230 (Bình)
Liên hệ chúng tôi

    Impact stories
    Community talked about SSVN

    Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

    Type and hit enter to search
    Back to top of page