2,8 triệu người thiệt mạng hàng năm do tai nạn lao động
2,8 triệu người thiệt mạng hàng năm do tai nạn lao động

Trên toàn cầu, gần 2,8 triệu người thiệt mạng và 374 triệu người bị thương do tai nạn hoặc BNN tại nơi làm việc mỗi năm, một thống kê có khả năng cao hơn nhiều do báo cáo thiếu phổ biến. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) lưu ý rằng chi phí tích lũy của những thương tích và tử vong này lên tới hơn 3 nghìn tỷ USD hàng năm, gần 4% GDP toàn cầu. Những rủi ro nghề nghiệp và sự lãng quên gây tốn kém không chỉ đối với những người bị ảnh hưởng ngay lập tức, mà còn đối với các ngành công nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp và tổ chức triển khai các quy trình và hệ thống an toàn rộng rãi hơn, cũng như đào tạo sơ cấp cứu cho nhân viên của họ, là những người có thể cắt giảm 20-40% chi phí thương tật và bệnh tật của họ. Các chi phí có thể tránh được có thể là do cả chi phí trực tiếp và gián tiếp của thương tật nghề nghiệp và tử vong. Mỗi thương tích tại nơi làm việc lên tới khoảng $ 40,000 USD, trong khi mỗi trường hợp tử vong tại nơi làm việc lên tới $ 1,2 triệu USD. Trong khi chi phí y tế là rõ ràng nhất, những thương tích và tử vong này cũng gây ra tổn thất về tiền lương và năng suất, chi phí hành chính, bồi thường cho người lao động, v.v. Các doanh nghiệp và tổ chức có khả năng duy trì phúc lợi và cuộc sống của người lao động, cũng như tránh những chi phí không cần thiết bằng chi phí của họ.

Trong khi chi phí kinh tế cho thương tật và tử vong tại nơi làm việc chắc chắn là cao, thì chi phí nhân mạng cao hơn theo cấp số nhân.
Trong khi chi phí kinh tế cho thương tật và tử vong tại nơi làm việc chắc chắn là cao, thì chi phí nhân mạng cao hơn theo cấp số nhân.

Trong khi chi phí kinh tế cho thương tật và tử vong tại nơi làm việc chắc chắn là cao, thì chi phí nhân mạng cao hơn theo cấp số nhân. Khả năng cứu sống không chỉ nằm trong tay những người ứng cứu khẩn cấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Với sự giáo dục và đào tạo về sơ cứu thích hợp, – tương tự như được cung cấp bởi các doanh nghiệp xã hội như SSVN – bất kỳ ai có khả năng cứu sống đồng nghiệp của họ, gia đình và các thành viên cộng đồng. Tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe và các nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và tử vong trong lĩnh vực làm việc – chẳng hạn như do ngã và tai nạn xe cơ giới – là một cách cực kỳ quan trọng để giữ an toàn cho bản thân và những người khác trong trường hợp khẩn cấp. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tếtuyên bố rằng một phần tư (1/4) ca tử vong có thể được ngăn chặn hàng năm thông qua “can thiệp phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tốt hơn”. Những can thiệp đơn giản nhưng hiệu quả – chẳng hạn như hô hấp nhân tạo có thể làm tăng đáng kể khả năng sống sót của nạn nhân và có thể ngăn ngừa tình trạng tàn tật suy nhược, nếu được thực hiện ngay lập tức. Người sử dụng lao động và người lao động nắm giữ cả quyền lực và trách nhiệm giữ an toàn cho những người mà họ làm việc cùng với họ.

 Với sự giáo dục và đào tạo về sơ cấp cứu thích hợp - do các doanh nghiệp xã hội như SSVN cung cấp - bất kỳ ai cũng có khả năng cứu sống đồng nghiệp của mình, gia đình và các thành viên cộng đồng.
Với sự giáo dục và đào tạo về sơ cấp cứu thích hợp – do các doanh nghiệp xã hội như SSVN cung cấp – bất kỳ ai cũng có khả năng cứu sống đồng nghiệp của mình, gia đình và các thành viên cộng đồng.

Cần lưu ý rằng “giữ an toàn cho người lao động là áp đảo một khoản đầu tư, hơn là một chi phí” (OSHA). Nghề nghiệp của một người không nên khiến họ có nguy cơ bị thương tích, tử vong hoặc không béo cao hơn. Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn nhiều so với chăm sóc sau thực tế.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các dịch vụ đào tạo sơ cấp cứu của chúng tôi dành riêng cho nơi làm việc.

Tác giả: Abby Poisson – Kỹ năng sinh tồn VN

Thẩm quyền giải quyết

‘Safety and Health at Work’ (2021).Tổ chức Lao động Quốc tế, [online], Có trên: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang–de/index.htm

Steve Ellis (2016). ‘How Safety Saves You Money’, ORR Safety, [online], Có trên: https://info.orrsafety.com/safety-hub/how-safety-saves-you-money?fbclid=IwAR1i0otr4Wad1vJzTgk2Zsk7anj7ChZdHAK-2iB8W4Mb-ie-h0v12Ogm8bA

‘Work Injury Costs’ (2019). National Safety Council, [online], Có trên: https://injuryfacts.nsc.org/work/costs/work-injury-costs/

‘Avoidable Mortality (Preventable and Treatable)’ (2019). OECD iLibrary [online], Có trên: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3b4fdbf2-en/index.html?itemId=/content/component/3b4fdbf2-en